8 trường hợp không phải xuất hóa đơn theo Thông tư 39/2014

Việc sử dụng hóa đơn luôn là công việc thường xuyên phải làm hằng ngày hiện nay của các kế toán. Các vấn đề như cách tra cứu hóa đơn điện tử, cách in hóa đơn, cách xuất hóa đơn… chính là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà các kế toán không thể bỏ qua. Tại Thông tư 39/2014 đã quy định rõ 08 trường hợp không phải xuất hóa đơn. Cụ thể 08 trường hợp này như sau:

-Thứ nhất là trường hợp xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều động nội bộ

– Thứ hai là trường hợp xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc ví dụ như các chi nhánh của doanh nghiệp, các cửa hàng khác của các doanh nghiệp ở khác địa phương để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau.

– Thứ ba là trường hợp xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, có thể lựa chọn sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

xuất hóa đơn

– Thứ tư là trường hợp xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều đồng nội bộ theo quy định

– Thứ năm là trường hợp mua – bán ngoại tệ phát sinh ở nước ngoài lập bảng kê chi tiết doanh số mua bán theo từng ngoại tệ

– Thứ sáu: hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý nếu mua của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn thì lập bảng kê hàng hóa mua vào.

– Thứ bảy là hoạt động của cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản gióp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

– Thứ tám là trường hợp điều chuyển giữa các đơn vị thanh viên hạch toán phục thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhận…. cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải thực hiện việc xuất hóa đơn.

Như vậy, trên đây là đầy đủ 08 trường hợp không phải xuất hóa đơn theo quy địn tại Thông tư 39/2014. Các doanh nghiệp có thể tham khảo để thực hiện áp dụng triển khai sử dụng hóa đơn vào đúng từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mình. 

Đối với quy định tại Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử thì lại không quy định rõ ràng về các trường hợp không phải xuất hóa đơn. Thêm vào đó, nếu như đối với hóa đơn giấy, các doanh nghiệp không cần bắt buộc phải xuất hóa đơn nếu giá trị đơn hàng dưới 200 nghìn đồng, tuy nhiên, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp bắt buộc phải xuất hóa đơn kể cả trường hợp giá trị đơn hàng dưới 200 nghìn đồng. Do vậy, đây cũng là lưu ý mà các doanh nghiệp cần phải nắm được để việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử được tốt nhất. Nhất là trong giai đoạn chuyển giao từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử như hiện nay và thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần.

Với những chia sẻ hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn quy định về 08 trường hợp không phải xuất hóa đơn đã được quy định cụ thể tại Thông tư 39/2014 và một số lưu ý khi chuyển sang hoa2014 và một số lưu ý khi chuyển sang hóa đơn điện tử.

4 mốc thời gian quan trọng với Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.

Những tiêu chí bạn cần lưu ý khi chọn đồng hồ đeo tay điện tử

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.